Panaszügyi tájékoztató

Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

1. Az Eht. 21. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott kivételekkel az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltató általi megsértése esetén az NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) 13.)]

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság                                                                                            

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
E-mail: info@nmhh.hu

Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997.

Fax: (+36 1) 468 0509

További ügyfélkapcsolati pontok:

 Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.

 Telefon: (+36 52) 522 122

 Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

 Telefon: (+36 46) 555 500

 Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.

 Telefon: (+36 72) 508 800

 Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.

 Telefon: (+36 99) 518 500

 Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

 Telefon: (+36 62) 568 300

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv. 139.§ (1) és 140.§ (1)]

Média- és Hírközlési Biztos

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.

Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198.

 Telefon:  (+36 1) 429 8647

 Fax: (+36 1) 429 8761

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ban, vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) bekezdés második mondatában, 130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § (14) bekezdésének első mondatában, 144. § (1) bekezdésében vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében): [Eht. 21. § (6)-(8), Fttv. 10.§ (1)]

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Postacím: 1440 Budapest, PF: 1.

Tel: (1) +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816,, fax:

+36-1-795-0697

A járási (kerületi) kormányhivatalok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon, illetve a http://jarasinfo.gov.hu oldalon találhatók. A megyeszékhely szerinti járási kormányhivatalok elérhetőségei (megyék szerinti betűrendi sorrendben) az alábbiak:

BUDAPEST Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em. Telefonszám: +361/450-2598 Fax: – E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017 BARANYA MEGYE Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. em. levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 315. Telefonszám: +3672/795-398 Fax: +3672/795-700 E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jar asok/pecsi-jarasi-hivatal-muszakiengedelyezesi-fogyasztovedelmi-esfoglalkoztatasi-foosztaly
BÁCS-KISKUN MEGYE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Telefonszám: +3676/795-710 e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu honlap: http://bkmkh.hu/kecskemeti_jarasi_hivatal/_ko zlekedesi_es_fogyasztovedelmi_foosztaly/ BÉKÉS MEGYE Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Telefonszám: +3666/549-300 Fax: +3666/549-333 e-mail: fogyved@bekes.gov.hu, vezetomuszaki@bekes.gov.hu honlap: http://www.bekesijarasok.hu/bekescsabaijaras/elerhetoseg
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Telefonszám: +3646/506-071 e-mail: fogyasztovedelem.miskolc@borsod.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsodabauj-zemplen/szervezet/jarasihivatalok/miskolci-jarasi-hivatal CSONGRÁD MEGYE Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. „D” épület Telefonszám: +3662/680-532 Fax: +3662/680-531 e-mail: petrik.sandor@csongrad.gov.hu honlap: http://www.csmkh.hu/index.php?option=com_ k2&view=item&id=2256:szegedi-jarasi-hivatalfoglalkoztatasi-es-fogyasztovedelmifoosztaly&Itemid=409
FEJÉR MEGYE Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Telefonszám: +3622/501-751, +3622/501-626 Fax: +3622/501-627 e-mail: fogyved@fejer.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirdet menyek/szekesfehervari-jarasi-hivatal GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 9022 Győr, Türr István u. 7. Telefonszám: +3696/795-951 Fax: +3696/795-955 e-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyormoson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatalmuszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-esfoglalkoztatasi-foosztaly-fogyasztovedelmiosztaly
HAJDÚ-BIHAR MEGYE Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi osztály cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. Telefonszám: +3652/533-924 Fax: +3652/327-753 e-mail: fogyasztovedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/jarasok/debreceni-jarasi-hivatalfogyasztovedelmi-osztaly HEVES MEGYE Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81. Telefonszám: +3636/515-469 Fax: +3636/510-698 e-mail: fogyved@heves.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jaras ok/egri-jarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8. Telefonszám: +3656/513-336 e-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasznagykun-szolnok/hirek/jasz-nagykun-szolnokmegyei-kormanyhivatal-szolnoki-jarasi-hivatala KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. Telefonszám: +3634/309-303 Fax: +3634/309-302 e-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komaromesztergom/hirek/tatabanyai-jarasi-hivatalmuszaki-engedelyezesi-foosztalyfogyasztovedelmi-osztaly
NÓGRÁD MEGYE Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 3100 Salgótarján, Mérleg u. 2. levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf. 308. Telefonszám: +3632/511-116 e-mail: fogyved@nograd.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/jaras ok/salgotarjani-jarasi-hivatal-muszakiengedelyezesi-es-ellenorzesi-foosztalyfogyasztovedelmi-osztaly PEST MEGYE Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. levelezési cím: 1567 Budapest, Pf. 25. Telefonszám: +361/460-2231 e-mail: fogyved@pest.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pestmegyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/erdijarasi-hivatal/erdi-jarasi-hivatal-kozlekedesies-fogyasztovedelmi-foosztaly/erdi-jarasihivatal-kozlekedesi-es-fogyasztovedelmifoosztaly-fogyasztovedelmi-osztaly
SOMOGY MEGYE Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf. 281. Telefonszám: +3682/510-868 e-mail: fogyasztovedelem@kaposvar.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hire k/kaposvari-jarasi-muszaki-engedelyezesifogyasztovedelmi-es-foglalkoztateasi-foosztaly SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Telefonszám: +3642/500-694 Fax: +3642/504-398 e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcsszatmar-bereg/jarasok/nyireg-jh/nyireg-jh-kff
TOLNA MEGYE Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. Telefonszám: +3674/510-414 Fax: +3674/999-103 e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdet menyek/szekszardi-jarasi-hivatal-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly VAS MEGYE Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7. levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 29. Telefonszám: +3694/505-220, +3694/505-219 Fax: +3694/506-984 e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/m uszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmifoosztaly
VESZPRÉM MEGYE Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3- 5. Telefonszám: +3688/550-510 Fax: +3688/550-799 e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jar asok/vjh-muszaki-engedelyezesifogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fiosztaly ZALA MEGYE Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24. Telefonszám: +3692/510-530 Fax: +3692/510-641 e-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdet menyek/zalaegerszegi-jarasi-hivatal-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztalyfogyasztovedelmi-osztaly

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

4. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)]

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1391 Budapest 5., Pf. 211.) Tel: (1) 472-8900

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:

A szolgáltató székhelye szerinti Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. (telefon: +36-1-305-3208, fax: +36-1-307-4008)

e-mail: jegyzo@bpxv.hu)

6. Az első fokon illetékes bírósági fórum:

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Postacím: 1325 Budapest, Pf. 109.

Cím: Budapest IV., Tavasz u. 21.

Központi telefonszám: +36-1/231-6700

Fővárosi Törvényszék

Postacím: 1363 Pf. 16.

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Központi telefonszám: +36-1-354-6000

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről

7. Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18.§ (1)]

A Békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

BÁCS-KISKUN MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228. Telefon: +3676/501-525 Fax: +3676/501-538 e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu honlap: www.bacsbekeltetes.hu BÉKÉS MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. levelezési cím: – Telefon: +3666/324-976 Fax: +3666/451-775 e-mail: bekeltetes@bmkik.hu honlap: www.bmkik.hu
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., illetve: 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376. Telefon: +3646/501-091, +3646/501-875 Fax: +3646/501-099 e-mail: bekeltetes@bokik.hu honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefon: +361/488-2131 Fax: +361/488-2186 e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu honlap: www.bekeltet.hu
CSONGRÁD MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. levelezési cím: – Telefon: +3662/554-250 118-as mellék Fax: +3662/426-149 e–mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu FEJÉR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. levelezési cím: – Telefon: +3622/510-310 Fax: – e-mail: bekeltetes@fmkik.hu honlap: www.bekeltetesfejer.hu
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. levelezési cím: – Telefon: +3696/520-217 Fax: +3696/520-218 e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu honlap: www.bekeltetesgyor.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 199. ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: +3652/500-710, +3652/500-745 Fax: +3652/500-720 e-mail: bekelteto@hbkik.hu honlap: www.hbkik.hu
HEVES MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. I. em. 39. levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440. Telefon: +3636/416-660/105-ös mellék Fax: +3636/323-615 e-mail: bekeltetes@hkik.hu honlap: www.hkik.hu/hu/bekeltet-testulet JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. em. 305.-306. levelezési cím: – Telefon: +3656/510-621; +3620/373-2570 Fax: – e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu honlap:www.iparkamaraszolnok.hu/ ugyintezes/bekelteto-testulet/
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. levelezési cím: – Telefon: +3634/513-036 Fax: +3634/316-259 e-mail: bekeltetes@kemkik.hu, papesch.szilvia@kemkik.hu honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu NÓGRÁD MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. levelezési cím: – Telefon: +3632/520-860 Fax: +3632/520-862 e-mail: nkik@nkik.hu honlap: www.bekeltetes-nograd.hu
BARANYA MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefon: +3672/507-154, +3620/283-3422 Fax: +3672/507-152 e-mail: info@baranyabekeltetes.hu honlap: www.baranyabekeltetes.hu PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81. Telefon: +361/269-0703, +361/784-3076 Fax: +361/269-0703, +361/784-3076 e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu honlap: www.panaszrendezes.hu, www.pestmegyeibekelteto.hu
SOMOGY MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. I. em. 106. levelezési cím: – Telefon: +3682/501-000 Fax: +3682/501-046 e-mail: skik@skik.hu honlap: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. levelezési cím: – Telefon: +3642/311-544 Fax: +3642/311-750 e-mail: bekelteto@szabkam.hu honlap: www.szabkam.hu/hu/bekeltet-testulet
TOLNA MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. levelezési cím: – Telefon: +3674/411-661 Fax: +3674/411-456 e-mail: kamara@tmkik.hu honlap: http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekeltetotestulet-5984 VAS MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. levelezési cím: – Telefon: +3694/312-356 Fax: +3694/316-936 e-mail: pergel.bea@vmkik.hu honlap: www.vmkik.hu/hu/bekelteto-testulet
VESZPRÉM MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220. Telefon: +3688/814-121, +3688/814-111 Fax: 06-88-412-150 e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu honlap: www.bekeltetesveszprem.hu ZALA MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. levelezési cím: – Telefon: +3692/550-513 Fax: +3692/550-525 e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu honlap: www.zmkik.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

8. Fogyasztóvédelmi ügyben általában

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Postacím: 1440 Budapest, PF: 1.

Tel: (1) +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816,, fax:

+36-1-795-0697

Az eljárásokra illetékes Járási Hivatal, mely járási hivatalok jegyzéke és elérhetősége a jelen melléklet 3. pontjában megtalálhatóak.

A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint.